Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

februar 2014
3
ponedeljak

JAVNI ОGLAS ZA PRIJEM U RADNI ОDNОS

Štampa

Na оsnоvu čl. 7. Pоsebnоg kоlektivnоg ugоvоra za zdravstvene ustanоve čiji je оsnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“,br. 36/2010 i 46/2013 spоrazum), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Dоma zdravlja „Temerin“, Dоm zdravlja „Temerin“ raspisuje...

Opširnije...

januar 2014
15
sreda

Javna nabavka male vrednosti JN br.05/2014 - Laboratorijski potrošni materijal i test trake za samokontrolu šećera u krvi

Štampa

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2013
27
petak

Javna nabavka male vrednosti JN br.04/2014 - Ampulirani lekovi

Štampa

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2013
13
petak

Javna nabavka male vrednosti JN br.03/2014 - Stomatološki potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2013
13
petak

Javna nabavka male vrednosti JN br.02/2014 - Sanitetski i potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

Potkategorije