Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

decembar 2014
12
petak

JNVM 14/14 - nabavka lekova Lista A i A1/RFZO

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

novembar 2014
14
petak

JNVM 13/14 - Medicinska oprema (autoklav)

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

septembar 2014
16
utorak

JNVM 12/14 - Radоvi na rekonstrukciji objekta

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

avgust 2014
22
petak

JNVM 11/14 - Radоvi na sanaciji temelja i krоva

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

jun 2014
13
petak

JNMV 10/14 dobra – laboratorijski potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

Potkategorije