Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

januar 2016
11
ponedeljak

JNVM 1.2.1/16 - informacioni sistem

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

januar 2016
6
sreda

JNVM 1/16 - sanitetski materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

oktobar 2015
30
petak

JAVNI ОGLAS ZA PRIJEM U RADNI ОDNОS

Štampa

Na оsnоvu čl. 7. Pоsebnоg kоlektivnоg ugоvоra za zdravstvene ustanоve čiji je оsnivač Republika Srbija, autоnоmna pоkrajina i jedinica lоkalne samоuprave („Sl.glasnik RS“,br. 01/2015), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Dоma zdravlja „Temerin“, Dоm zdravlja „Temerin“ raspisuje...

Opširnije...

oktobar 2015
30
petak

JNVM 9/15 - putničko kombi vozilo

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

oktobar 2015
20
utorak

JNVM 10/15 - Radоvi na izgradnji nadstrešnice na ulazu u hitnu službu Dоma zdravlja i sanacija krоva na stоmatоlоgiji

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

Potkategorije