Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

februar 2018
5
ponedeljak

JAVNA NABAVKA 01-2018 - sanitetski materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2017
19
utorak

JAVNA NABAVKA 02-2017 - laboratorija

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2017
19
utorak

JAVNA NABAVKA 04-2/2018 - medicinska pomagala

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2017
4
ponedeljak

Oglas za prodaju auta

Štampa

Dom zdravlja "Temerin" raspisuje oglas za prodaju osnovnih sredstava putem javne licitacije...

Opširnije...

septembar 2017
25
ponedeljak

Konkurs za fizioterapeuta

Štampa

Na osnovu čl. 7 Posebnog kolektivnog ugovora čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", br.01/2015), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja "Temerin" Temerin, Dom zdravlja "Temerin" raspisuje...

Opširnije...

Potkategorije