Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

mart 2019
15
petak

JN 04-1/2019 Stoma i pelene

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

januar 2019
31
četvrtak

JN 1.2.1/2019 Informacioni sistem

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

januar 2019
28
ponedeljak

JNMV 02/2019 Laboratorijski potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

januar 2019
28
ponedeljak

JNMV 01/2019 sanitetski i ostali potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

septembar 2018
5
sreda

JNMV 05/2018 nabavka goriva

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

Potkategorije