Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezikOpšta praksa

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih sa polivaletnom patronažom i kućnim lečenjem u svom sastavu ima :

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih sa ambulantama,
 • Odeljenje kućnog lečenja i nege,
 • Odeljenje polivalentne patronaže.

Pored delatnosti u sedištu Dom zdravlja Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih po teritorijalnom principu delatnost obavlja u naseljenom mestima opštine Temerin i to :

 • Zdravstvena stanica Bački Jarak,
 • Zdravstvena stanica Sirig,
 • Ambulanta Staro Đurđevo,
 • Ambulanta Telep.

Hitna pomoć

Služba za hitnu medicinsku pomoć i sanitetski prevoz u svom sastavu ima :

 • Služba za hitnu medicinsku pomoć,
 • Odsek za sanitetski prevoz.

Pedijatrija i ginekologija

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i žena sa polivalentnom patronažom u svom sastavu ima :

 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece,
 • Odsek za zdravstvenu zaštitu žena,
 • Odsek polivalentne patronaže.

Stomatologija

Služba stomatološke zdravstvene zaštite u sedištu Dom zdravlja u Temerinu ima :

 • Odeljenje za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih,
 • Odeljenje za dečiju i preventivnu stomatologiju,
 • Odsek zubne tehnike.

Pored delatnosti u sedištu Doma zdravlja Služba stomatološke zdravstvene delatnost obavlja i u naseljenim mestima opštine Temerin i to :

 • Ambulanta stomatološke zdravstvene zaštite u Bačkom Jarku,
 • Ambulanta stomatološke zdravstvene zaštite u Sirigu.

Laboratorija, RTG i UZ

Služba za radiološku, laboratorijsku i drugu dijagnostiku u svom sastavu ima :

 • Odsek rendgen dijagnostike sa ultrazvukom,
 • Odeljenje laboratorijske dijagnostike.

Specijalističke službe

Služba za specijalističko-kosultativnu delatnost Doma zdravlja Temerin ima :

 • Odsek pneumoftiziologije,
 • Odsek interne medicine,
 • Odsek fizikalne medicine i rehabilitacije,
 • Odsek oftalmologije.

Apoteka

Služba za farmaceutsku zdravstvenu delatnost - Apoteka pored delatnosti u Temerinu ima :

 • Ogranak u Bačkom Jarku,
 • Ogranak u Sirigu,
 • Ogranak u Starom Đurđevu.

Zajedničke službe

Služba za pravne, ekonomsko finanskijske, tehničke i druge slične poslove ima dva odeljenja i to :

 • Odeljenje za pravne i ekonomsko - finansijske poslove,
 • Odeljenje za poslove tehničkog održavanja i održavanja higijene.