Kada pozvati Hitnu pomoć

Štampa
Pogodaka: 16729

Veoma je važno da zovete hitnu pomoć samo u stvarnim hitnim stanjima, (stanja koja neposredno i direktno ugrožavaju život i zdravlje povređene ili obolele osobe).

Broj hitne medicinske službe 194 (ukoliko pozivate SHMP Temerin van područja Opštine Temerin 021/210-22-50 ili na mobilni telefon 062/507-844 ) koji je dostupan 24 sata 365 dana u godini.

Kada pozovete hitnu medicins kupomoć, javiće se dispečer hitne pomoći - dežurni lekar ili medicinski tehničar.

Kada Vam se javi dispečer, trebalo bi da razgovarate sa njim smireno i govorite razgovetno.

Pitaće Vas:

Zamoliće Vas i da se predstavite (imenom i prezimenom). Pitaće Vas i o stanju unesrećene osobe: Da li je svesna? Da li diše?...Pratite instrukcije dispečera i budite pored bolesnika do dolaska ekipe hitne pomoći. Ne prekidajte vezu dok Vam dispečer ne kaže.

Ukoliko pratite navedena uputstva, omogućili ste ekipi hitne pomoći da stigne vrlo brzo do obolele ili povređene osobe.

Neka pitanja dispečer može da postavi više puta. On mora podrobno da proveri svaku informaciju, kako bi ekipa koju će poslati da Vam pomogne ne bi gubila vreme lutajući i kako bi pomoć bila pravovremena.

Ako zovete zbog neke druge osobe, veoma je važno da budete pored bolesnika sve vreme do dolaska ekipe hitne pomoći.

Ako niste sigurni da li Vama ili nekome iz Vašeg okruženja preti stvarna životna ugroženost pozovite nas!

KORISNI SAVETI:

 

ODMAH POZOVITE HITNU POMOĆ U SLEDEĆIM SITUACIJAMA :