Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Dom zdravlja Temerin

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja obezbeđuje pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu u okviru delatnosti koja je utvrđena Statutom Dom zdravlja, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Unutrašnja organizacija Doma zdravlja zasnovana je na savremenim dostignućima u organizovanju zdravstvenih ustanova kao i materijalnim i kadrovskim mogućnostima kako bi se obezbedio nesmetan i kontinuiniran rad i funkcionisanje službi neophodnih za pružanje zdravstvene zaštite.

Misija i vizija

MISIJA

Naša misija je pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite, jednako dostupne, bezbedne i efikasne za sve naše korisnike.


VIZIJA

Dom zdravlja postaće lider u pružanju primarne zdravstvene zaštite u Južno-bačkom okrugu i doprineće kontinuiranom očuvanju i unapređenju zdravlja svojih korisnika.

Menadžment

Direktor

Dr Pero Krčmar
specijalista kliničke biohemije

Pomoćnik direktora za pravna i ekonomska pitanja

Snežana Vidović, dipl. pravnik

Rukovodioci :

  Opšta praksa
 • Načelnik : Dr Gorica Banjac
  Hitna pomoć
 • Načelnik : Dr Mirko Vidović, specijalista urgentne medicine
  Pedijatrija i ginekologija
 • Načelnik : Dr Savka Stratijev, specijalista pedijatrije
  Stomatologija
 • Načelnik : Dr Gabriela Šagi Zarnocki
  Specijalističke službe
 • Načelnik : Dr Ljubica Vukomanović, specijalista fizikalne medicine sa rehabilitacijom
  Apoteka
 • Načelnik : Eleonora Mezei, diplomirani farmaceut
  Zajedničke službe
 • Načelnik : Snežana Vidović, diplomirani pravnik

Dokumenta Doma zdravlja

Strateški plan od 2014 - 2019

Poslovni kodeks Doma zdravlja

Etički kodeks lekara

Etički kodeks sestara

Analiza zadovoljstva korisnika u 2014

Analiza zadovoljstva zaposlenih u 2014

Integrisani plan unapređenja kvaliteta IPUK 2015

Upravni odbor

Predsednik :

 • Milan Đumić

Članovi :

 • Dr Olga Pekez, specijalista zdravstvenog menadžmenta,
 • Kova Davidović
 • Dr Ibolja Tot,
 • Dr Adrijana Rackov, specijalista interne medicine

Nadzorni odbor

Predsednik :

 • Nikola Đukić

Članovi :

 • Milica Pilić
 • Snežana Vidović, dipl. pravnik

Kontakt

  Temerin - Centrala :
 • 021/210-22-25
 • 021/210-22-26
  Ambulante :
 • Sirig : 021/849-004
 • Bački Jarak : 021/848-039
 • Staro Đurđevo : 021/845-773
 • Telep : 021/841-658
  Fizikalna medicina :
 • Kadsko kupatilo : 021/843-301
  Apoteka :
 • Temerin, Petefi Šandora 18 - 021/842-872
 • Sirig, Novosadska - 021/849-004
 • Bački Jarak, Mladena Stojanovića 36 - 021/848-215
 • Staro Đurđevo, Novosadska 142 - 021/845-773

Galerija slika