Konkurs za imenovanje direktora

Štampa
Pogodaka: 2045

 

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA "TEMERIN" TEMERIN

 

 

 Na mandatni period od 4 (četiri) godine

Pored zakonom predviđenih opštih uslova, kandidat treba da ispunjava sledeće posebne uslove :

  - da je doktor medicine ili doktor stomatologije

 - ili diplomirani ekonomista ili diplomirani pravnik sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

  - najmanje 5 godina staža u oblasti zdravstvene zaštite

 

 

- Konkurs - PDF