Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

februar 2018
5
ponedeljak

JAVNA NABAVKA 01-2018 - sanitetski materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

februar 2018
12
ponedeljak

JAVNA NABAVKA1.2.1 - održavanje informacionog sistema

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2017
4
ponedeljak

Oglas za prodaju auta

Štampa

Dom zdravlja "Temerin" raspisuje oglas za prodaju osnovnih sredstava putem javne licitacije...

Opširnije...

septembar 2017
25
ponedeljak

Konkurs za fizioterapeuta

Štampa

Na osnovu čl. 7 Posebnog kolektivnog ugovora čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", br.01/2015), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja "Temerin" Temerin, Dom zdravlja "Temerin" raspisuje...

Opširnije...

avgust 2017
18
petak

Konkurs za imenovanje direktora

Štampa

Na osnovu čl. 20 Statuta Doma zdravlja "Temerin" Temerin, del.br. 129/07 Upravni odbor Doma zdravlja "Temerin" Temerin na 6/2017 sednici dana 18.08.2017.god. doneo je Odluka i raspisuje...

Opširnije...

Potkategorije