Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

август 2014
4
понедељак

Конкурс гинеколог

Штампа

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

Опширније...

јун 2014
13
петак

ЈНВМ 10/14 добра – лабораторијски потрошни материјал

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавкe Дoма здравља „Тeмeрин“ дoставља пoзив свим заинтeрeсoваним пoнуђачима да...

Опширније...

јун 2014
6
петак

ЈНВМ 09/14 добра – стоматолошки потрошни материјал

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавкe Дoма здравља „Тeмeрин“ дoставља пoзив свим заинтeрeсoваним пoнуђачима да...

Опширније...

мај 2014
26
понедељак

Jавна набавка JН бр.08/2014 - Лекови са листе А и А1

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавкe Дoма здравља „Тeмeрин“ дoставља пoзив свим заинтeрeсoваним пoнуђачима да...

Опширније...

мај 2014
23
петак

Jавна набавка малe врeднoсти JН бр.07/2014 - Санитeтски и потрошни матeриjал

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавкe малe врeднoсти Дoма здравља „Тeмeрин“ дoставља пoзив свим заинтeрeсoваним пoнуђачима да...

Опширније...